AZ INTÉZMÉNYRŐL

Múzeumtörténet

A szabadtéri néprajzi múzeumokat a 19. század végén több tényező együttes hatására hozták létre. Egyrészt a tudományok fejlődését követve folyamatosan fejlődtek és differenciálódtak a nekik megfelelő muzeológiai tudományágak. Felmerült egy olyan néprajzi múzeum létesítésének igénye, mely a népéletet a lehető legkomplexebb módon, a házakat és gazdasági épületeket, beleértve a berendezési és gazdálkodási tárgyaikat is, képes bemutatni. Másrészt a 19. század második felétől kifejlődő szakaszába érkező kapitalista gazdaság erőteljes városiasodást, modernizációt indított el Észak-nyugatról Keletre húzódva egész Európában, melynek következtében a meglévő falusi-paraszti építészet alkotásai viharos pusztulásnak indultak. A népi építészeti emlékek védelme elodázhatatlanná vált. E két feladat megvalósításához kiválóan alkalmasnak bizonyultak a skanzenek.        Tovább >>

Munkatársak elérhetőségei

Szervezeti felépítés


A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM KÜLDETÉSE

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum a társadalom és annak fejlődése szolgálatában álló non-profit, állandó, a közönség számára nyitott intézmény, melynek alapfeladata a népi építészet és lakáskultúra kutatása, tárgyi és szellemi emlékeinek gyűjtése a magyar nyelvterületen, ezen örökség őrzése, illetve a gyűjtemény anyagának sokoldalú közzététele, a széleskörű hozzáférés biztosítása. Gyűjtéseivel, kutatásaival részt vállal a vidéki Magyarország kulturális örökségének megőrzésében, a települések társadalmi és kulturális fejlődésében. Kiállításain, kiadványain, ismeretátadási és szabadidős programjain keresztül, a tárgyi emlékek, az életmód és a szokások bemutatásával, elméleti ismeretek és a mindennapi életben hasznosítható gyakorlati tudás közvetítésével segíti a népi hagyományok jobb megértését, hozzájárul a magyar kultúra hazai és nemzetközi szintű népszerűsítéséhez.


A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum alapító okirata:
Alapító okirat

<< Vissza

Utolsó bejegyzések

13 éves koromban voltam a skanzenben, és most...

Vendégkönyv >>