Erdéllyel válik teljessé a magyarság népi kultúrájának bemutatása

Erdély tájegységgel bővül a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
Szerző: Skanzen 2018. április 05.

Az elkészülő épületegyüttes nemcsak Erdély, a Partium és Moldva népi építészetét és tárgykultúráját mutatja be, hanem szellemi örökségét, nemzetiségi és vallási sokszínűségét, oktatását is.

 

A legjellegzetesebb erdélyi kistáji egységeket a Szilágyságtól Kalotaszegen át Gyimesig, Háromszéktől Gyergyóig huszonegy portába sűrítve, áttelepített vagy másolatban fölépülő épületekkel kívánja bemutatni a Skanzen. A múzeum a szabadtéri muzeológia megújuló eszközeivel reprezentálja Erdély sokarcúságát, az ott élő emberek természeti környezettel való szoros kapcsolatát is. A fejlesztés során a hatvan hektáros terület tizenöt hektárral növekszik, a jelenlegi 312 épület 124 épülettel és 25-30 ezer műtárggyal bővül.

 

 skanzen_erdelytajegyseg.jpg

 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1967-es alapítása óta módszeresen építi föl a magyar nyelvterület népi építészeti szempontból legjellegzetesebb területeit bemutató tájegységeit.

 

A Skanzen küldetése a magyar nyelvterületen élő etnikai, kulturális csoportok népi építészetének, életmódjának és tárgyi világának bemutatása. Ezt áttelepített épületekkel, berendezett enteriőrökkel, új kiállítási és bemutatási technológiákkal éri el.

 

Az 1974-ben elsőként átadott Felső-Tiszavidék tájegység óta felépült a Kisalföld (1987), a Nyugat-Dunántúl (1993), a Bakony, Balaton-felvidék (2000), a Dél-Dunántúl (2005), a Felföldi mezőváros (2006), az Észak-magyarországi falu (2010) tájegység és folyamatosan épül az alföldi mezőváros.

 

skanzen_erdelytajegyseg_borszek.jpg 

 

Az ezredfordulón fogalmazódott meg először a szakmai és a laikus közönségtől eredő igény, hogy a Skanzennek be kell mutatnia a határainkon túli magyarság népi építészetét és életmódját is. Erdély esetében merült fel először önálló tájegység létrehozásának gondolata. Szlovákiában a felvidéki Gömör vagy Csallóköz kulturális jelenségei nem térnek el jelentősen a szomszédos észak-magyarországi vagy éppen kisalföldi építészettől, így ezek bemutatása a jelenlegi tájegységi keretek bővítésével megoldható. Hasonló jelenség figyelhető meg Burgenland és az Őrség, Vajdaság és a Dél-Alföld esetében. Erdély viszont egy különálló egység a maga 103 ezer km²-nyi kiterjedésével, önálló történetével, természetföldrajzi és gazdasági viszonyaival, az elcsatoláskor közel két és fél millió, jelenleg mintegy 1,2 milliónyi magyar lakosságával. Ez indokolja, hogy saját, különálló tájegységként jelenjen meg a Skanzenben.

skanzen_erdelytajegyseg_latvanyterv_reszlet.jpg

 

Az elmúlt tizenöt év során három OTKA kutatási program és több, az NKA Múzeumi, majd Közgyűjteményi Kollégiuma által finanszírozott terepmunka és tárgygyűjtés segítségével körvonalazták a múzeum munkatársai a leendő tájegységbe beemelendő kisrégiók épület- és műtárgyállományát. Tudományos konferenciákon finomították a koncepciót, megvitatták a legfontosabb szakmai kérdéseket és számos publikációt jelentettek meg a témában. 2014-re összeállt a részletes épületjegyzék, a telepítési koncepció és meghatározták a legfontosabb üzeneteket.

 

A Skanzen Erdély épületegyüttese lesz az első komplex összefoglaló kiállítás hazánkban, amely az adott terület épített, tárgyi és szellemi örökségét több, mint egy évszázadon átívelő időszakban mutatja be.

 

Nagy hangsúlyt fektet a múzeum az Erdélyre jellemző etnikai és vallási sokszínűség bemutatására. Az interetnikus kapcsolatok reprezentálására a kiállításegyüttesben helyet kap egy szász és egy román ház is. Bár összefoglalóan Erdély névvel illetjük az elkészülő épületegyüttest, de Erdély, a Partium és a Bánság területeinek egységes elnevezéseként használjuk a kifejezést, ahol még egy moldvai magyarokat reprezentáló ház is helyet kap. Kiemelt szakrális épületként unitárius templom épül, hiszen Erdélyre a vallási türelem földjeként is tekintünk, amely a 16. században az unitárius vallás bölcsője volt.  

 

skanzen_erdelytajegyseg_szekelyudvarhely.jpg

 

Az értékmentés és a hagyományos erdélyi társadalom életmódjának dokumentálása és közvetítése mellett a 20­-21. század fordulóján zajló modernizációs folyamatok, társadalmi változások bemutatására is törekszik a Skanzen. Fontosnak tartja a múzeum az Erdélyhez kötődő sztereotípiák értelmezését, újragondolását, hiteles kép nyújtását. A tájegység koncepciója kifejezetten kerüli a „romantikus” megközelítéseket, s szigorúan a megalapozott történelmi, néprajzi, szociológiai kutatásokra támaszkodva mutatja be egy kisebbségbe szorult népesség és társadalom túlélési stratégiáit, választási kényszereit a mindennapi élet prezentálása segítségével.

 

Korszerű eszközökkel ábrázolja a múzeum nemzeti összetartozásunkat, a többségi magyarság viszonyulását a szórványban és kisebbségben élő magyarság irányába. Az új kiállításegyüttes elősegíti annak megértését, mennyire fontos a kisebbségi kultúra megőrzése, a nemzeti hagyományok ápolása, napjaink körülményei között annak újra megélése. Ehhez kapcsolódik a másik neuralgikus pont a történelemszemléletben, amelyet az ún. „Erdély/Trianon trauma”-ként fogalmazhatunk meg és amely mind szakmai, mind laikus körökben egy még nem teljesen feldolgozott, sőt kibeszéletlen területet jelent. A kiállítás és a hozzá kapcsolódó programok lehetőséget biztosítanak e fontos társadalmi párbeszéd megindítására, a traumák oldására, ezáltal feldolgozására és a korrekt, tényszerű ismeretek megszerzésére.

 

skanzen_erdelytajegyseg_szentannato.jpg 

 

A megépülő kiállítás identitásőrzésre, a nemzeti kultúra megőrzésének fontosságára tanít úgy, hogy közben toleranciára, megértésre és szolidaritásra nevel. Az Erdély-problematika, a Trianon trauma, a kisebbségi lét okozta kihívásokra adott válaszok adekvát feldolgozása és bemutatása impulzust ad a magyar néprajz, történetírás és a kulturális antropológiai kutatások számára. Esély nyílik arra, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tekintetében egy interdiszciplináris kutatóközponttá és központi archívummá válhasson a későbbiek során.

Skanzen Erdély Erdély tájegység tájegységek


Kapcsolódó cikkek
Szolgáltatások

Rendezvényhelyszínek

Számos zártkörű rendezvénynek adhat helyet a Skanzen. Csapatépítő vagy családi nap, céges rendezvény, konferencia, esküvő esetén is ideális választás lehet múzeumunk.
Látogatás

Skanzen Kártya

Váltson Skanzen kártyát, hogy egész évben ingyen látogathassa a Skanzent, és élvezze a Skanzen Kártyához kapcsolódó további előnyöket!