Erdélyi kutatás - letölthető tanulmányok

2006 óta folytatunk szisztematikus kutatást Erdély-szerte. A terepmunka során többek között a népi építészet és a tárgyi kultúra megmaradt emlékeit gyűjtjük fel. A témában született tanulmányok itt érhetők el.
Szerző: Skanzen 2019. november 18.

Letölthető tanulmányok

 

OTKA

 

Balázs-Legeza Borbála - Torockó, a néprajzi sztár. Ház és Ember 29., 2017, 318-327.

 

Bardócz-Tódor Enikő: A balavásári porta az Erdély épületegyüttesben, Ház és ember 27. 2015. 57-68

 

Bardócz-Tódor Enikő: Adalékok a balavásári porta hasznosítási tervéhez. Ház és ember 30., 2018. 105-117.

 

Bardócz-Tódor Enikő: A lövétei ványoló. Ház és Ember 26., 2014, 32-40.

 

Bardócz-Tódor Enikő: Életmódváltások Homoródalmáson idősebb Tódor Albert életútján keresztül. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve X. 2014. 281-293.

 

Bardócz-Tódor Enikő: Gyergyói esztenák ma. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve XI-XII. 2016. 217-227.

 

Bardócz-Tódor Enikő: Változó táplálkozási szokások Balavásáron. Létünk, 47. évf. 1. sz.

 

Bereczki Ibolya: Akiket a közös ügy összeköt...Kolozsvári beszélgetés Pozsony Ferenccel In: Jakab-Albert Zsolt - Kinda István szerk. Aranykapu Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kolozsvár, 2015. 189-198.

 

Bereczki Ibolya: Menekülés Székelyföldről - 1916 tragikus erdélyi eseményei egy zabolai tüzér frontról küldött levelei tükrében. Ház és Ember 28. 2016, 189-198.

 

Buzás Miklós: Hagyma - Racionalizációs mátrix az Erdély épületegyütteshez. Ház és Ember 28. 2016, 329-335. 

 

Buzás Miklós-Vass Erika: Gyimes népi építészete és lakáskultúrája a Szabadtéri Néprajzi Múzeum felmérő táborának tükrében, Ház és Ember 27. 2015. 5-34.


Buzás Miklós – Vass Erika - A Mezőség népi építészete és lakáskultúrája a Szabadtéri Néprajzi Múzeum  felmérő táborának tükrében. 2013, Ház és Ember 25. 167-

 

Csonka-Takács Eszter - Kortárstalálkozók Gyimesközéplokon. Ház és Ember 30., 2018. 67-77.

 

Jakab Judit - Etnobotanikai gyűjtőút, Erdély – Háromszék. 2013, Ház és Ember 25. 249-


Kemecsi Lajos - A hétfalusi telek a Szabadtéri Néprajzi Múzeum erdélyi épületegyüttesében. 2013, Ház és Ember 25. 195-

 

Kemecsi Lajos - Yard from Hétfalu in the Transylvanian building complex of the Hungarian Open Air Museum. 2012, Acta Ethnographica Hungarica 57. évf. 233-252.

 

Kinda István: Adatok a kézdiszentléleki kőfaragáshoz, Ház és Ember 26. 2014. 209-216

 

Kramlik Márta: A Fekete-Körös völgye az Erdély épületegyüttesben, Ház és ember 27. 2015. 35-55.

 

Paládi Kovács Attila: Szilágysági lakóházak és gazdasági épületek az 1960-as években a Magyar Néprajzi Atlasz tükrében. Ház és Embe 28. 2016. 274-287.

 

Pál-Kovács Dóra: „Női szemmel” - A nők szabadsága a magyarózdi páros táncokban. Ház és Ember 30. 2018. 79-85.

 

Peti Lehel: Gazdasági stratégiák és társadalmi viszonyok a Kis-Küküllő vidékén, Ház és Ember 26. 2014. 181-207

 

Polák-Erdős Klára: Adalékok a Szeben megyei szász népi építészethez egy építészeti felmérőtábor tükrében. Ház és Ember 26. 2014. 120-128.

 

Pozsony Ferenc: A ház- és lakáskultúra változása a háromszéki Zabolán. Ház és Ember 28. 2016, 303-316.

 

Szűcs Brigitta: A zöldág funkciói és értelmezési lehetőségei Alcsíkban In: Kothencz Kelemen szerk. Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Baja, 2014. 761-777.

 

Szűcs Brigitta: Az Erdélyi Néprajzi Múzeum szabadtéri kiállítása, Ház és Ember 26. 2014. 143-158.

 

Szűcs Brigitta: Körösfői portékák. Adatok egy kalotaszegi falu életmódjáról, Ház és ember 27. 2015. 68-89.


Tódor Enikő - Juhászat Homoródalmáson. 2013. Ház és Ember 25. 231-

 

Varga Sándor: Térhasználat a mezőségi táncos házban, Ház és ember 27. 2015. 87-100.

 

Vass Erika: A két Küküllő közének etnikai sokszínűsége az 1930-as években a egy gógánváraljai cseléd életén keresztül In Jakab-Albert Zsolt - Kinda István szerk. Aranykapu Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kolozsvár, 2015. 935-946.

 

Vass Erika - Az Erdély épületegyüttes gyűjteményfejlesztési lehetőségei a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. 2013, Néprajzi Értesítő XCIV. 67-77.

 

Vass Erika: Az Erdély épületegyüttes kapcsán végzett kutatás 2014. évi eredményei, Ház és Ember 26. 2014. 123-142.

 

Vass Erika: A kulturális emlékezet megszerkesztése és a lokális identitás építése az újszékelyi unitárius gyülekezet példáján keresztül. In: Jakab Albert Zsolt - Vajda András szerk. Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. 2017. 453-464.

 

Vass Erika: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyütteséhez végzett terepmunka tanulságai. In: Balogh Balázs (főszerk.) – Ispán Ágota Lídia – Magyar Zoltán (szerk.) – Mészáros Csaba – Vargyas Gábor (vendégszerk.): Ethno-lore XXXIV. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézet Évkönyve. MTA BTK, Budapest, 2017. 278-300.

 

Vass Erika: Egy templom, két gyülekezet Fiatfalván. Ház és Ember 28. 2016, 289-302. 

 

 

Egyéb megjelenések

 

Balassa M. Iván - Cseri Miklós (szerk.): Népi építészet Erdélyben. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum saját kiadása, Szentendre, 1999

 

Bardócz-Tódor Enikő: Cigány-magyar kapcsolatok Balavásáron. Kurta Mihály - Veres Gábor - Verók Attila (szerk.): Az V. Országos Múzeumandragógiai Konferencia Válogatott Anyaga. (Múzeumandragógia VI. Eger, 2017) Az Eszterházy Károly Egyetem, Eger és a Pulszky Magyar Múzeumi Egyeseület Múzeumandragógiai Tagozata, Budapest közös kiadása. 17-21.

 

Bereczki Ibolya: Indulj el egy úton... Kallós Zoltán. Megjelent a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Könyvek sorozatában (kiállítási katalógus). Szentendre, 2015

 

Bereczki Ibolya – Pozsony Ferenc (szerk.): Üzenet a frontról. Ferenc tüzér levelei 1914–1918. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 2016. 441.

 

Bíró Gábor: A sóvidék népi építészete. A Magyar Nép Építészeti Archívum kiadványai 5. Szentendre, 1992.

 

Szőcsné Gazda Enikő: A háromszéki hozomány a 19. században. Doktori (PhD) értekezés, Debreceni Egyetem BTK, 2010

 

Vass Erika: A Hunyad megyei református szórványmagyarság. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Skanzen Könyvek

 

Vass Erika: Az Újszékelyi Unitárius Egyházközség története a források tükrében. Megjelent a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Könyvek sorozatában, 2016

 

Vass Erika: Erdély Virágai. Egy kutatás pillanatképek 2006-2011.  Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Skanzen Könyvek, 2011

erdélyi kutatás Erdély Erdély tájegység tájegység épül Erdély tanulmányok publikációk tanulmányok tudományos munka


Kapcsolódó cikkek
Látogatás

Legyél a Skanzen Vonat önkéntese

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum önkéntes programja EGYEDÜLÁLLÓ, INGYENES képzési lehetőséget kínál a vasút és a régmúlt kedvelőinek. A jelentkezők a tanfolyam sikeres elvégzése...