Családi nyaralástörténetek - Játékszabályzat

A Skanzen Hotel “Családi nyaralástörténetek” Facebook nyereményjáték játékszabályai itt érhetők el.
Szerző: Skanzen 2020. október 07.

családi.jpg

 

“Családi nyaralástörténetek” Facebook nyereményjáték

 

I. A nyereményjáték neve: „Családi nyaralástörténetek” nyereményjáték

 

II. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója (a továbbiakban Szervező vagy Lebonyolító): 

 

Skanzenért Nonprofit Kft.

2000 Szentendre

Sztaravodai út 75.

 

A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Lebonyolító kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a Lebonyolító által történik.

 

III. A játékban való részvétel és a nyerés feltételei:

A játékban azok a Facebook-felhasználók vehetnek részt, akik like-olják a Skanzen Hotel Szentendre Facebook oldalát és a „Családi nyaralástörténetek” nyereményjáték poszt alá kommentben megírják a legkedvesebb idei nyári, családi emléküket/élményüket/story-jukat.

A játékon a legtöbb lájkot begyűjtő történetet/story-t feltöltő/kommentelő/ felhasználó nyer.

 

A játék ideje: 2020. október 7., 17:00 - 2020. október 18., 20:00

A feltöltések közzétételének határideje: 2020. október 18., 20:00

 

IV. Eredményhirdetés: 2020. október 19., 16:30

 

Az eredményeket a Skanzen Hotel Szentendre Facebook-oldalon teszi közzé a Lebonyolító a nyertes nevével.

 

V. Nyeremények:

 

A legtöbb lájkot begyűjtő felhasználó 4 fő részére (2 felnőtt és 2 fő 18 év alatti gyermek részére) nyer:

 

  • 2 éjszaka szállást egy négyágyas szobában félpanzióval a Skanzen Hotelben Szentendrén 2020. október 26. és november 1. között tetszőlegesen választott időpontban
  • 1 családi belépőt a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba (igénybe vehető a Skanzen Hotelben történő tartózkodás ideje alatt)

 

A nyeremény átvételéről az eredményhirdetést követően emailben egyeztet a nyertesekkel a hotel.sales@skanzen.hu emailcímen.

 

VI. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok: 

 

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

 

1. a Szervezők, mint adatkezelők és adatfeldolgozók a megadott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából a jelen pontban írtak szerint kezelje és feldolgozza; 

 

2. nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza

 

3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

VII. Egyéb játékszabályok:

 

1. A Játékból ki vannak zárva a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Skanzenért Nonprofit Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 

2. A játékban a 16 éven aluliak csak szülői beleegyezéssel vehetnek részt.

 

3. Az adott Játékból vagy Játékokból -­ a Szervező megítélése alapján -­ kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook-profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. Továbbá kizárásra kerülnek a Játékból vagy Játékokból  azok a Játékosok, akik egyéb Facebook-csoportokban vagy oldalakon szervezett formában buzdítanak más felhasználókat olyan tevékenységre, mely nyerési esélyeiket aránytalanul megnövelheti más Játékookéval szemben. A fenti kivétel nem vonatkozik  a Játékos saját Facebook-ismerősi körben való megosztására. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

 

4. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) gyűlöletkeltő, illetve vallási, politikai nézeteket sértő, vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) reklám értékűek, (vi) a Szervező jó hírnevét sértik, (vii) sértik valamely 3. személy szerzői jogát,  (viii) jogsértőek. Amennyiben a résztvevők hozzászólása a fentiek közül bármelyiket tartalmazza, a Szervező feljogosítja magát a hozzászólás azonnali és végleges törlésére.

 

5. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja. 

 

6. A sorsolás során a Lebonyolító az általa készített jegyzőkönyvben, vagy más, a Lebonyolító megítélése szerint hitelt érdemlő bizonyításra alkalmas módon dokumentálja. 

 

VIII. Egyéb rendelkezések

 

A játék kizárólag a Szervező / Lebonyolító nyereményjátékának minősül, a Facebook semmilyen formában nem szponzorálja, nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem vesz részt benne és nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook a játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel vagy kötelezettséggel nem tartozik. A játékos az adatait a játék Szervezőjének / Lebonyolítójának bocsátja rendelkezésre, nem a Facebooknak.

 

 

Skanzenért Nonprofit Kft.

Szentendre, 2020.10.07.

 

 

Játékszabály játékszabályzat családi nyaralás


Kapcsolódó cikkek