Csípd el a betyárt! Játékszabályok

A “Csípd el a betyárt!” Facebookos nyereményjáték játékszabályai (Betyáros Hétvége 2018-as rendezvény)
Szerző: Skanzen 2018. augusztus 17.

 “Csípd el a betyárt!”

JÁTÉKSZABÁLYZATI. A nyereményjáték neve: “Csípd el a betyárt!” Facebookos nyereményjáték

 

II. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója:

 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

2000 Szentendre

Sztaravodai út 75.

 

A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Lebonyolító kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a Lebonyolító által fog történni.

 

III. A játékban való részvétel feltételei:

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2018. augusztus 18-20-án megrendezésre kerülő “Betyáros Hétvége” rendezvényén egy beöltözött betyárral való közös fotó feltöltése Facebookra nyilvános bejegyzésként, az #elcsiptemabetyart #szentendreiskanzen hashtagekkel. A játékban az augusztus 23., 12:00-ig feltöltésre került fotók feltöltői vehetnek részt. Felhasználónként egy fotó vehet részt a játékban.

 

Kizárólag azok a fotók versenyezhetnek, amelyek:

- a rendezvény helyszínéről kerültek feltöltésre, vagy ott készültek

- a megadott határidőig kerültek feltöltésre a Facebook-oldalra

- a fenti hashtagek mindegyikét tartalmazzák

 

V. A sorsolás időpontja: augusztus 23, 16:00.

 

VI. Eredményhirdetés:

 

Az eredményeket augusztus 24-én, a Szentendrei Skanzen Facebook-oldalon teszi közzé a Lebonyolító a nyertesek nevével, valamint azzal az email címmel, amellyel a nyertesek felvehetik a kapcsolatot a nyeremény átvétele érdekében.

 

VII. Nyeremények:

 

A résztvevők között a Móra Kiadó “Betyárvilág” c. mesekönyvét sorsoljuk ki. 7 db mesekönyv kerül kisorsolásra, melyet az emailes kapcsolatfelvételt követően postán küld ki a Lebonyolító a nyerteseknek.

 

VIII. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

 

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

1. Szervezők, mint adatkezelők és adatfeldolgozók a megadott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából a jelen pontban írtak szerint kezelje és feldolgozza;

 

2. nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza

 

3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

IX. Egyéb játékszabályok:

 

1. A Játékból ki vannak zárva a Szabadtéri Néprajzi Múzeum dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói

 

2. A játékban a 16 éven aluliak csak szülői beleegyezéssel vehetnek részt.

 

3. Az adott Játékból vagy Játékokból -­ a Szervező megítélése alapján -­ kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook-profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

 

4. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) gyűlöletkeltő, illetve vallási, politikai nézeteket sértő, vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek.

 

5. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja.

 

6. A sorsolás során a Lebonyolító az általa készített jegyzőkönyvben, vagy más, a Lebonyolító megítélése szerint hitelt érdemlő bizonyításra alkalmas módon dokumentálja.

 

X. Egyéb rendelkezések

 

A játék kizárólag a Szervező / Lebonyolító nyereményjátékának minősül, a Facebook semmilyen formában nem szponzorálja, nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem vesz részt benne és nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook a játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel vagy kötelezettséggel nem tartozik. A játékos az adatait a játék Szervezőjének / Lebonyolítójának bocsátja rendelkezésre, nem a Facebooknak.

 

 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Szentendre, 2018.augusztus 16.

nyereményjáték csípd el a betyárt betyáros hétvége Facebook Facebook nyereményjáték Facebook játék


Kapcsolódó cikkek
Látogatás

Betyáros hétvége

Betyárvilág ez, és jól tudták ezt az igazi betyárok, akik a hosszú hétvégén benépesítik a Skanzent. Betyárporták, játékos erőpróbák, kalandos vonatozás vár rátok!
Látogatás

Élet a fronton túl

Az ÉLET A FRONTON TÚL tematikus évben a múzeum az első világháborút követő éveket idézi meg a kiállítás enteriőrjeiben, kísérőprogramokkal, túravezetésekkel.
Látogatás

Skanzen Futás

Célozd meg az 56 km-t! Futóverseny október 23-án a Skanzenben a Pomázi Futó Bajnokok Sportegyesület szervezésében.