Adventi és karácsonyi népszokások

Míg karácsonykor betlehemeztek, advent idején bölcsőcskéztek, ostyát hordtak, szentcsaládot jártak a falvakban.
Szerző: Skanzen 2020. december 15.

Advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez az időszak a lelki felkészülés ideje, amelyet kisböjtnek is neveztek, mert ilyenkor böjti napokon (adventben szerdán, pénteken és szombaton) is tartózkodtak a húsétel fogyasztásától. A vallási, lelki felkészülésnek fontos részei voltak a hajnali misék, a roréték, amit angyali vagy aranyos misének is neveztek. Az adventi időszakhoz különösen sok maszkos-alakoskodó és dramatikus szokás kapcsolódott.

 

December 5-én már járt a Mikulás, Luca-napján lucáztak és kotyoltak. A legismertebb adománykérő dramatikus játék karácsonykor a betlehemezés, de említhetjük még a kántálást, illetve advent idején a bölcsőcskézést, a szentcsalád-járást és az ostyahordást.  Vegyük sorra őket!

 

Betlehemezés 

 

Betlehemezés3.jpg

 

A betlehemezés szokásának elnevezése a bibliai Betlehem városának nevéből ered. A dramatikus játék során kisebb csoportok járták házról házra a falut, és Jézus születését és dicsőségét hirdették. A játék szereplői pásztorok és angyalok, de ez kiegészülhetett Háromkirályokkal, valamint Erdélyben a szállást kereső Szent Családdal. Fő kelléke a templom vagy jászol alakú betlehem, amelyben a Szent Család látható.

 

A betlehemesek megérkezve egy-egy házhoz engedélyt kértek a gazdától, hogy bevigyék a betlehemet.

 

„Dicsőítem Istent, és önöket kérem,

hogy engedelem nélkül e küszöböt átléptem.

Nem egyedül vagyok, társaim is vannak,

kik nem minden bokorban akadnak.

Ha azt kérdik, ki vagyok?

Pásztor vagyok biz ám, Betlehem a hazám.

Ha meg akarják tudni, hol született Jézus,

engedjenek beljebb, máris megmutatjuk.

Szabad a betlehemet behozni?”

 

Betlehemezés2.jpg

 

A szereplők a házban eljátszották a Jézus születéséről szóló bibliai történetet. A dramatikus játék központi figurája a nagyothalló, nagyotmondó öreg, aki egyben a komikum legfőbb forrása azzal, hogy mindent félreértelmez, és a szent dolgokat profanizálja.

 

„Menjünk öreg Betlehembe!

Hova te, vén tehenbe?

Nem, nem öreg, Betlehembe!”

 

A játék végén a betlehemesek átadták jókívánságaikat és tréfás verssel szólították fel a háziakat az adományozásra, akik megvendégelték őket, majd énekszó kíséretében tovább vonultak a következő házhoz.

 

A betlehemezésnek több típusa alakult ki. A legarchaikusabbak az erdélyi játékok, ezeket néha felnőtt férfiak adták elő, és a pásztorok álarcot is viselhettek a játék során. A Dunántúlra települt bukovinai székelyek csobánolása ma már a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén is szerepel.

 

Szentcsaládjárás

A szentcsaládjárás vagy szálláskeresés karácsony előtt kilenc nappal kezdődött. Általában kilenc, egymáshoz közel lakó család elvitte egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A képet vagy szobrot egy feldíszített oltárra helyezték, majd együtt imádkoztak és énekeltek.

 

SzentCsalád.jpg

 

 

Ostyahordás

Szokás volt, hogy a tanító vagy kántortanító iskolás gyerekekkel minden családnak ostyát küldött, a családok pedig a tanítónak lisztet, tojást, babot, kolbászt adtak cserébe. Az ostyahordásért a gyerekek kevés pénzt kaptak jutalmul.

 

Bölcsőcske vagy bölcsőjárás 

A karácsonyi ünnepkörhöz tartozik a kislányok által gyakorolt bölcsőcske-járás, amelyet a karácsony előtti héten, szentestéig jártak. Szereplői lányok, akik Szűz Máriát és a kísérő angyalokat személyesítették meg, és egy fiú, aki Szent Józsefet játszotta. Mária kezében bölcső, és benne játékbaba volt. Az angyalok üdvözlő éneke után Szűz Mária és Szent József szálláskereső éneke hangzott el, majd Mária elringatta a kis Jézust, végül mindnyájan együtt énekeltek. A háziaktól jutalmul adományt kaptak.

 

Lányok.jpg

 

Kántálás 

Karácsony vigíliáján (december 24-én) a gyerekek, legények, házasemberek kisebb csoportokban jártak énekes köszöntőket mondani. Az engedélykérés után az ablak alatt vagy a házban adták elő énekeiket. Az éneklés és köszöntés végén a háziak ajándékot adtak a kántálóknak.

 

„Karácsony estéjén

szépen vigadjanak,

első órájában

békével jussanak,

békével jussanak.

 

Valahány e háznak

lakosai vannak,

az Isten áldása

térüljön magukra,

térüljön magukra.”

 

karácsony advent


Kapcsolódó cikkek
Szolgáltatások

Rendezvényhelyszínek

Számos zártkörű rendezvénynek adhat helyet a Skanzen. Csapatépítő vagy családi nap, céges rendezvény, konferencia, esküvő esetén is ideális választás lehet múzeumunk.
Látogatás

Legyél a Skanzen Vonat önkéntese

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum önkéntes programja EGYEDÜLÁLLÓ, INGYENES képzési lehetőséget kínál a vasút és a régmúlt kedvelőinek. A jelentkezők a tanfolyam sikeres elvégzése...
Látogatás

Felhők között

Az Ünnepi Könyvhétre érkezett meg a Skanzen legújabb kiadványa, Weinstock Ernő első világháborós fotóalbumát bemutató Felhők között című könyv.